Hàn Quốc lên kế hoạch sống "bình thường hơn" với COVID-19 sau tháng 10

Người đi bộ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Người đi bộ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Người đi bộ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lên top