Hàn Quốc lần đầu tiên không có ca nhiễm trong nước kể từ đỉnh dịch tháng 2

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm 1 du khách nước ngoài ở sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm 1 du khách nước ngoài ở sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm 1 du khách nước ngoài ở sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lên top