Hàn Quốc: Lại xuất hiện nhà thờ ở Seoul liên quan ổ dịch COVID-19

Người dân tại một nhà chờ xe buýt ở Seoul, Hàn Quốc, với camera ảnh nhiệt, khử trùng bằng tia cực tím, điều hòa không khí, camera giám sát và biển chỉ dẫn kĩ thuật số được lắp đặt nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters
Người dân tại một nhà chờ xe buýt ở Seoul, Hàn Quốc, với camera ảnh nhiệt, khử trùng bằng tia cực tím, điều hòa không khí, camera giám sát và biển chỉ dẫn kĩ thuật số được lắp đặt nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters
Người dân tại một nhà chờ xe buýt ở Seoul, Hàn Quốc, với camera ảnh nhiệt, khử trùng bằng tia cực tím, điều hòa không khí, camera giám sát và biển chỉ dẫn kĩ thuật số được lắp đặt nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top