Hàn Quốc ký Hiệp định Artemis, đặt mục tiêu lên Mặt trăng vào năm 2030

Bộ trưởng Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc Lim Hyesook ký Hiệp định Artemis tại Seoul ngày 24.5. Ảnh: Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc
Bộ trưởng Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc Lim Hyesook ký Hiệp định Artemis tại Seoul ngày 24.5. Ảnh: Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc
Bộ trưởng Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc Lim Hyesook ký Hiệp định Artemis tại Seoul ngày 24.5. Ảnh: Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc
Lên top