Hàn Quốc huy động quân đội hỗ trợ ứng phó COVID-19 ở khu vực Seoul

Hàn Quốc cho biết sẽ huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ nhân viên y tế ứng phó đại dịch COVID-19 ở khu vực thủ đô Seoul và lân cận. Ảnh: AFP
Hàn Quốc cho biết sẽ huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ nhân viên y tế ứng phó đại dịch COVID-19 ở khu vực thủ đô Seoul và lân cận. Ảnh: AFP
Hàn Quốc cho biết sẽ huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ nhân viên y tế ứng phó đại dịch COVID-19 ở khu vực thủ đô Seoul và lân cận. Ảnh: AFP
Lên top