Hàn Quốc: Giáo chủ Tân Thiên Địa bị thẩm vấn vì cáo buộc cản trở chống dịch

Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: AFP.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: AFP.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: AFP.
Lên top