Hàn Quốc ghi dấu ấn mới cho nền khoa học nhân loại

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra các xung cường độ cao bằng cách sử dụng tia laser petawatt (trong ảnh) tại Trung tâm Khoa học Laser tương đối tính (CoReLS) ở Hàn Quốc. Ảnh: CoReLS
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra các xung cường độ cao bằng cách sử dụng tia laser petawatt (trong ảnh) tại Trung tâm Khoa học Laser tương đối tính (CoReLS) ở Hàn Quốc. Ảnh: CoReLS
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra các xung cường độ cao bằng cách sử dụng tia laser petawatt (trong ảnh) tại Trung tâm Khoa học Laser tương đối tính (CoReLS) ở Hàn Quốc. Ảnh: CoReLS
Lên top