Hàn Quốc: Đủ sức huỷ diệt Triều Tiên đến mức không thể phục hồi

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa bay qua Nhật Bản vào sáng 15.9. Ảnh: BBC/AFP
Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa bay qua Nhật Bản vào sáng 15.9. Ảnh: BBC/AFP