Hàn Quốc đóng góp 200 triệu USD cho COVAX đến năm 2022

Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong - Hàn Quốc lần thứ 11. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong - Hàn Quốc lần thứ 11. Ảnh: BNG
Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong - Hàn Quốc lần thứ 11. Ảnh: BNG
Lên top