Hàn Quốc đóng cửa trường học vì COVID-19 tăng đột biến

Hàn Quốc sẽ đóng cửa các trường học ở Seoul và lân cận từ 15.12 cho tới cuối tháng để hạn chế lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Hàn Quốc sẽ đóng cửa các trường học ở Seoul và lân cận từ 15.12 cho tới cuối tháng để hạn chế lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Hàn Quốc sẽ đóng cửa các trường học ở Seoul và lân cận từ 15.12 cho tới cuối tháng để hạn chế lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top