Hàn Quốc điều chuyên cơ tổng thống đón 5 người trên tàu Diamond Princess

Air Force VCN-235 đến Nhật Bản sơ tán 5 người khỏi tàu cách ly Diamond Princess. Ảnh: Yonhap
Air Force VCN-235 đến Nhật Bản sơ tán 5 người khỏi tàu cách ly Diamond Princess. Ảnh: Yonhap
Air Force VCN-235 đến Nhật Bản sơ tán 5 người khỏi tàu cách ly Diamond Princess. Ảnh: Yonhap
Lên top