Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

Hệ thống THAAD bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng Năm. Ảnh: Getty
Hệ thống THAAD bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng Năm. Ảnh: Getty
Hệ thống THAAD bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng Năm. Ảnh: Getty
Lên top