Hàn Quốc: Cử tri thuộc diện cách ly đi bầu cử thế nào giữa dịch COVID-19?

Lên top