Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên