Hàn Quốc cân nhắc mua thêm vaccine khi số ca COVID-19 tăng đột biến

Hàn Quốc dự tính mua thêm vaccine COVID-19 để đủ liều tiêm cho 44 triệu người. Ảnh: AFP
Hàn Quốc dự tính mua thêm vaccine COVID-19 để đủ liều tiêm cho 44 triệu người. Ảnh: AFP
Hàn Quốc dự tính mua thêm vaccine COVID-19 để đủ liều tiêm cho 44 triệu người. Ảnh: AFP
Lên top