Hàn Quốc cân nhắc mở rộng điều trị F0 tại nhà

Hàn Quốc cân nhắc biện pháp điều trị F0 tại nhà đối với ca bệnh nhẹ và không triệu chứng trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP
Hàn Quốc cân nhắc biện pháp điều trị F0 tại nhà đối với ca bệnh nhẹ và không triệu chứng trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP
Hàn Quốc cân nhắc biện pháp điều trị F0 tại nhà đối với ca bệnh nhẹ và không triệu chứng trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP
Lên top