Hàn Quốc cân nhắc hạn chế mới khi COVID-19 tăng cao nhất trong 9 tháng

Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp hạn chế mới khi các ca mắc COVID-19 đang tăng cao. Ảnh: AFP
Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp hạn chế mới khi các ca mắc COVID-19 đang tăng cao. Ảnh: AFP
Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp hạn chế mới khi các ca mắc COVID-19 đang tăng cao. Ảnh: AFP
Lên top