Hàn Quốc "bật mí" thực đơn đặc biệt thết đãi ông Kim Jong-un

Hàn Quốc thết đãi ông Kim Jong-un món Rosti nổi tiếng của Thụy Sĩ.
Hàn Quốc thết đãi ông Kim Jong-un món Rosti nổi tiếng của Thụy Sĩ.
Hàn Quốc thết đãi ông Kim Jong-un món Rosti nổi tiếng của Thụy Sĩ.
Lên top