Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Con đường dẫn đến một nhà thờ Shincheonji ở Gwangju bị chặn vì hơn một nửa số ca COVID-19 của Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ Shincheonji. Ảnh: Yonhap
Con đường dẫn đến một nhà thờ Shincheonji ở Gwangju bị chặn vì hơn một nửa số ca COVID-19 của Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ Shincheonji. Ảnh: Yonhap
Con đường dẫn đến một nhà thờ Shincheonji ở Gwangju bị chặn vì hơn một nửa số ca COVID-19 của Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ Shincheonji. Ảnh: Yonhap
Lên top