Hạn hán nghiêm trọng ở miền tây Mỹ nhìn từ ảnh vệ tinh

Khoảng 89% miền Tây Mỹ đang trải qua điều kiện hạn hán, với hơn một nửa được báo cáo là trong tình trạng hạn hán "cực đoan". Ảnh: NOAA
Khoảng 89% miền Tây Mỹ đang trải qua điều kiện hạn hán, với hơn một nửa được báo cáo là trong tình trạng hạn hán "cực đoan". Ảnh: NOAA
Khoảng 89% miền Tây Mỹ đang trải qua điều kiện hạn hán, với hơn một nửa được báo cáo là trong tình trạng hạn hán "cực đoan". Ảnh: NOAA
Lên top