Hạn chế COVID-19 kiểu Panama: Phụ nữ ra đường ngày chẵn, đàn ông ngày lẻ

Nghệ sĩ Karina Nunez đang chơi đàn tại ban công căn hộ của mình ở thành phố Panama trong thời gian phong tỏa để hạn chế COVID-19. Ảnh: AFP
Nghệ sĩ Karina Nunez đang chơi đàn tại ban công căn hộ của mình ở thành phố Panama trong thời gian phong tỏa để hạn chế COVID-19. Ảnh: AFP
Nghệ sĩ Karina Nunez đang chơi đàn tại ban công căn hộ của mình ở thành phố Panama trong thời gian phong tỏa để hạn chế COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top