Hamas gửi phái đoàn đến thảo luận giải quyết vấn đề Palestine

Phong trào Hamas - Ảnh: Sputnik
Phong trào Hamas - Ảnh: Sputnik
Phong trào Hamas - Ảnh: Sputnik
Lên top