Hầm gió Mach 30 đưa Trung Quốc đi trước trong cuộc đua siêu thanh toàn cầu

Hầm gió cũ JF-12 (ảnh) cùng hầm gió mới ở Bắc Kinh dự kiến đưa Trung Quốc đi đầu cuộc đua siêu thanh toàn cầu. Ảnh: VCG/Xinhua
Hầm gió cũ JF-12 (ảnh) cùng hầm gió mới ở Bắc Kinh dự kiến đưa Trung Quốc đi đầu cuộc đua siêu thanh toàn cầu. Ảnh: VCG/Xinhua
Hầm gió cũ JF-12 (ảnh) cùng hầm gió mới ở Bắc Kinh dự kiến đưa Trung Quốc đi đầu cuộc đua siêu thanh toàn cầu. Ảnh: VCG/Xinhua
Lên top