Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai tuần, hai thị trưởng Philippines bị bắn chết