Hai trận mưa sao băng lớn đạt cực đại trong đêm nay

Một sao băng Perseid vụt qua bầu trời đêm phía trên lâu đài Corfe, Anh năm 2016. Ảnh: AFP/Getty
Một sao băng Perseid vụt qua bầu trời đêm phía trên lâu đài Corfe, Anh năm 2016. Ảnh: AFP/Getty
Một sao băng Perseid vụt qua bầu trời đêm phía trên lâu đài Corfe, Anh năm 2016. Ảnh: AFP/Getty
Lên top