Hai tiểu hành tinh đỏ khác thường đi lạc trong Hệ Mặt trời

Vành đai tiểu hành tinh hẹp chứa đầy đá và các mảnh bụi. Ảnh minh họa. Ảnh: Đại học Arizona
Vành đai tiểu hành tinh hẹp chứa đầy đá và các mảnh bụi. Ảnh minh họa. Ảnh: Đại học Arizona
Vành đai tiểu hành tinh hẹp chứa đầy đá và các mảnh bụi. Ảnh minh họa. Ảnh: Đại học Arizona
Lên top