Hai thủy phi cơ Mỹ bị rơi, 5 người chết

Mẫu thủy phi cơ gặp nạn. Ảnh: Getty.
Mẫu thủy phi cơ gặp nạn. Ảnh: Getty.
Mẫu thủy phi cơ gặp nạn. Ảnh: Getty.
Lên top