Hai tàu hàng cháy lớn ở Hàn Quốc, khói đen cuồn cuộn cao ngút trời

Cháy lớn ở Hàn Quốc trong ngày 28.9. Ảnh: Korea Times.
Cháy lớn ở Hàn Quốc trong ngày 28.9. Ảnh: Korea Times.
Cháy lớn ở Hàn Quốc trong ngày 28.9. Ảnh: Korea Times.
Lên top