Hai tàu chở dầu bị tấn công bí ẩn trên biển gần UAE và Iran

Hai tàu chở dầu bị tấn công ở khu vực vịnh Oman trong ngày 13.6. Ảnh: SF.
Hai tàu chở dầu bị tấn công ở khu vực vịnh Oman trong ngày 13.6. Ảnh: SF.
Hai tàu chở dầu bị tấn công ở khu vực vịnh Oman trong ngày 13.6. Ảnh: SF.
Lên top