Hải quân Mỹ lập nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga

Tàu khu trục USS Thomas Hudner sẽ tham gia vào nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga. Ảnh: Wiki
Tàu khu trục USS Thomas Hudner sẽ tham gia vào nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga. Ảnh: Wiki
Tàu khu trục USS Thomas Hudner sẽ tham gia vào nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga. Ảnh: Wiki
Lên top