Hải quân Mỹ duy trì hiện diện ở Nam Biển Đông

Tàu USS Gabrielle Giffords hiện diện gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella ở Nam Biển Đông. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Tàu USS Gabrielle Giffords hiện diện gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella ở Nam Biển Đông. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Tàu USS Gabrielle Giffords hiện diện gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella ở Nam Biển Đông. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top