Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở vùng Vịnh

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Port Royal và tàu tấn công đổ bộ Makin Island của Mỹ tham gia cuộc tập trận quốc tế ở Vùng Vịnh, tháng 3.2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Port Royal và tàu tấn công đổ bộ Makin Island của Mỹ tham gia cuộc tập trận quốc tế ở Vùng Vịnh, tháng 3.2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Port Royal và tàu tấn công đổ bộ Makin Island của Mỹ tham gia cuộc tập trận quốc tế ở Vùng Vịnh, tháng 3.2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lên top