Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19

Trụ sở EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty Images
Trụ sở EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty Images
Trụ sở EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty Images
Lên top