Hải quân Châu Âu tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tàu khu trục nhỏ Prairial của Pháp (bên phải) tham gia cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản vào tháng hai. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản
Tàu khu trục nhỏ Prairial của Pháp (bên phải) tham gia cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản vào tháng hai. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản
Tàu khu trục nhỏ Prairial của Pháp (bên phải) tham gia cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản vào tháng hai. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản
Lên top