Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng "vô chủ" trong hành lý ngoại giao

Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng trong hành lý ngoại giao. Ảnh minh họa: The News Minute
Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng trong hành lý ngoại giao. Ảnh minh họa: The News Minute
Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng trong hành lý ngoại giao. Ảnh minh họa: The News Minute
Lên top