Hải quân Ấn Độ thể hiện sức mạnh với tàu chiến mới

Tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Tàu chiến Visakhapatnam mới của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top