Hai phát hiện đột phá về khả năng miễn dịch SARS-CoV-2

Hai nghiên cứu mới cho thấy, miễn dịch SARS-CoV-2 xua tan nỗi lo về hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Hai nghiên cứu mới cho thấy, miễn dịch SARS-CoV-2 xua tan nỗi lo về hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Hai nghiên cứu mới cho thấy, miễn dịch SARS-CoV-2 xua tan nỗi lo về hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top