Hai nước xác nhận có y bác sĩ nhiễm COVID-19 sau công bố của Trung Quốc

Sau Trung Quốc, nhiều nước xác nhận có y bác sĩ nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters.
Sau Trung Quốc, nhiều nước xác nhận có y bác sĩ nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters.
Sau Trung Quốc, nhiều nước xác nhận có y bác sĩ nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters.
Lên top