Hai nước Châu Âu tuyên bố tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố tiêm vaccine miễn phí cho tất cả người dân trong hệ thống an sinh xã hội nước này. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố tiêm vaccine miễn phí cho tất cả người dân trong hệ thống an sinh xã hội nước này. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố tiêm vaccine miễn phí cho tất cả người dân trong hệ thống an sinh xã hội nước này. Ảnh: AFP
Lên top