Hai nước Châu Âu thắt chặt hạn chế biên giới để ngăn chặn biến thể COVID-19

Pháp và Đức tăng cường hạn chế COVID-19 tại biên giới để ngăn chặn biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Pháp và Đức tăng cường hạn chế COVID-19 tại biên giới để ngăn chặn biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Pháp và Đức tăng cường hạn chế COVID-19 tại biên giới để ngăn chặn biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top