Hai nước Châu Á có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022

Estonia, Latvia và Slovenia ở vị trí thứ 10 trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022. Trong ảnh là thủ đô Riga, Latvia. Ảnh: AFP
Estonia, Latvia và Slovenia ở vị trí thứ 10 trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022. Trong ảnh là thủ đô Riga, Latvia. Ảnh: AFP
Estonia, Latvia và Slovenia ở vị trí thứ 10 trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022. Trong ảnh là thủ đô Riga, Latvia. Ảnh: AFP
Lên top