Hai người đàn ông viết bậy lên cửa tòa nhà Điện Capitol Mỹ bị truy tố

Nicholas DeCarlo và Nicholas Ochs khoe "chiến tích" viết lên cánh cửa tòa nhà Điện Capitol, Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: District of Columbia U.S. Attorney’s Office
Nicholas DeCarlo và Nicholas Ochs khoe "chiến tích" viết lên cánh cửa tòa nhà Điện Capitol, Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: District of Columbia U.S. Attorney’s Office
Nicholas DeCarlo và Nicholas Ochs khoe "chiến tích" viết lên cánh cửa tòa nhà Điện Capitol, Mỹ trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: District of Columbia U.S. Attorney’s Office
Lên top