Hai nền kinh tế lớn nhất Châu Âu tái phong tỏa ngừa COVID-19

Một công nhân đặt bảng thông tin COVID-19 trước một nhà hàng ở Nuremberg, Đức. Ảnh: AFP.
Một công nhân đặt bảng thông tin COVID-19 trước một nhà hàng ở Nuremberg, Đức. Ảnh: AFP.
Một công nhân đặt bảng thông tin COVID-19 trước một nhà hàng ở Nuremberg, Đức. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top