Hài hước xem động vật trốn nắng nóng kỷ lục ở miền tây nước Mỹ

Những con động vật ngâm mình trong nước để trốn cái nóng kỷ lục. Ảnh: San Antonio Zoo
Những con động vật ngâm mình trong nước để trốn cái nóng kỷ lục. Ảnh: San Antonio Zoo
Những con động vật ngâm mình trong nước để trốn cái nóng kỷ lục. Ảnh: San Antonio Zoo
Lên top