Hai hãng vaccine lên tiếng về biến chủng COVID-19 ở Anh

Astra Zeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả đối với chủng biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Astra Zeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả đối với chủng biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Astra Zeneca cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả đối với chủng biến thể COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Lên top