Hài cốt 7.000 năm tuổi "viết lại" quan điểm về người sơ khai

AND lấy từ hài cốt 7.000 năm tuổi cho thấy những phát hiện mới về người sơ khai. Ảnh chụp màn hình
AND lấy từ hài cốt 7.000 năm tuổi cho thấy những phát hiện mới về người sơ khai. Ảnh chụp màn hình
AND lấy từ hài cốt 7.000 năm tuổi cho thấy những phát hiện mới về người sơ khai. Ảnh chụp màn hình
Lên top