Hai chủng cúm có thể đã tuyệt chủng vì COVID-19

Virus cúm H3N2 có thể đã "tuyệt chủng" trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Wiki
Virus cúm H3N2 có thể đã "tuyệt chủng" trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Wiki
Virus cúm H3N2 có thể đã "tuyệt chủng" trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Wiki
Lên top