Hai cập nhật quan trọng về biến thể Omicron: Một tốt, một xấu

Tiêm vaccine COVID-19 ở Nam Phi. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Nam Phi. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Nam Phi. Ảnh: AFP
Lên top