Hai bộ trưởng từ chức liên tiếp, nội các Thủ tướng Canada gặp khó

Bộ trưởng Tài chính Jane Philpott (trái) từ chức vì mất lòng tin vào chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: BBC
Bộ trưởng Tài chính Jane Philpott (trái) từ chức vì mất lòng tin vào chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: BBC
Bộ trưởng Tài chính Jane Philpott (trái) từ chức vì mất lòng tin vào chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: BBC
Lên top