Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng dù ông Trump dọa phủ quyết

Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng John S. McCain cho năm tài chính 2019. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng John S. McCain cho năm tài chính 2019. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng John S. McCain cho năm tài chính 2019. Ảnh: AFP
Lên top